Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.
KRS 0000904079
NIP 691 25 55 050
Jaśkowice Legnickie 49
59-216 Kunice

tel.: 519 424 580
email: biuro@zukkunice.pl

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
tel.: 519 424 581

Inspektor ochrony danych
Katarzyna Graczyk
email: iodo@amt24.biz
Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49 (59-216 Kunice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050, REGON 389142075, o kapitale zakładowym 13 592 300,00 zł.