Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.


CENNIK USŁUG świadczonych przez ZUK w Kunicach Sp. z o.o. niezawartych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujący od dnia 01.09.2021 r

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
Usługa Opis j.m Cena netto zł. Uwagi
WUKO (udrażnianie kanalizacji)  wraz z obsługą. Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu specjalistycznego (poj. 4m3) - w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00
- usługa nie dotyczy wypompowania ścieków z szamb oraz ścieków przemysłowych
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
dni robocze 7:00-15:00 za każdą rozpoczętą godzinę
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
rg 320,00 zł/godz Ilość godzin jest liczona od momentu wyjazdu do powrotu z bazy ZUK
Przepompowywanie ścieków z użyciem samochodu specjalistycznego (poj. 4m3) - w dni robocze w godz. 15.00 - 20.00
- usługa nie dotyczy wypompowania ścieków z szamb oraz ścieków przemysłowych
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) do 30 minut w dni robocze w godzinach 15.00 - 20.00
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
rg 450,00 zł/godz Ilość godzin jest liczona od momentu wyjazdu do powrotu z bazy ZUK
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 - cena obejmuje zagospodarowanie ścieków dni robocze 15:00-20:00 za każdą rozpoczętą godzinę rg 320,00 zł/godz Ilość godzin jest liczona od momentu wyjazdu do powrotu z bazy ZUK
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) w dni robocze w godzinach 15.00 - 20.00
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
Udrażnianie kanalizacji (usunięcie zatoru) do 30 minut w dni robocze w godzinach 15.00 - 20.00
- cena obejmuje zagospodarowanie ścieków
rg 450,00 zł/godz Ilość godzin jest liczona od momentu wyjazdu do powrotu z bazy ZUK
Usługi hydrauliczne
Usługa Opis j.m Cena netto zł. Uwagi
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego przez klienta. w koszt usługi wliczone są dojazd, robocizna, wodomierz fabrycznie nowy, plomba Wymiana wodomierza głównego o przekroju do Ø 25 mm włącznie szt 130 + koszty materiału
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego przez klienta. w koszt usługi wliczone są dojazd, robocizna, wodomierz fabrycznie nowy, plomba Wymiana wodomierza głównego o przekroju powyżej Ø 25 mm szt 200,00 + koszty materiału
Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na życzenie Klienta Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na życzenie Klienta szt 50,00 + koszty materiału
Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym na życzenie Klienta: Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym o przekroju do Ø 25 mm włącznie szt 100,00 + koszty materiału
Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym na życzenie Klienta: Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym o przekroju powyżej Ø 25 mm  szt 200,00 + koszty materiału
Wymiana wodomierza nie będącego własnością ZUK sp. z o. o. Wymiana wodomierza o przekroju do Ø 25 mm włącznie (usługa wraz z plombowaniem)  szt 50,00 + koszty materiału
Wymiana wodomierza nie będącego własnością ZUK sp. z o. o. Wymiana wodomierza o przekroju powyżej Ø 25 mm (usługa wraz z plombowaniem)   szt 80,00 + koszty materiału
Oplombowanie wodomierza nie będącego własnością ZUK sp. z o. o Oplombowanie wodomierza (usługa z materiałem)  szt 20,00 + koszty materiału
Montaż / zmiana lokalizacji wodomierza nie będącego własnością ZUK Sp. z o.o. Montaż wodomierza o przekroju do Ø25 mm włącznie   (usługa z plombowaniem) szt 100,00 + koszty materiału
Dodatkowy odczyt wodomierza na prośbę odbiorcy szt 50,00
Otwarcie przyłącza wodociągowego na zasuwie usługa 137,00
Zamknięcie przyłącza wodociągowego na zasuwie usługa 137,00
Opłaty, uzgodnienia
Usługa Opis j.m Cena netto zł. Uwagi
Wykrycie nielegalnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego Opłata jednorazowa za nielegalne przyłączenie do sieci wodnej lub kanalizacyjnej szt 1.000,00
Wykonanie próby szczelności pojedynczego przyłącza wodociągowego szt 150,00
Doradztwo przy realizacji, nadzór nad robotami w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Koszt 1 godziny pracy godz 85,00
Wydanie oświadczeń do celów p/ poż. o ciśnieniu w hydrancie szt 130,00
Pomiar ciśnienia wody w sieci do celów projektowych szt 130,00
Wizja lokalna w terenie związania z działalnością zakładu lub prośbę Inwestora (osoby zainteresowanej) usł. 130,00
Wydanie informacji technicznej w sprawie   szt 65,00
Dojazd do miejsca wykonywania usługi, dot. wszystkich zleconych prac km 2,65
Wykrycie nielegalnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego Opłata jednorazowa za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków określona na podstawie szacunku przeprowadzonego przez ZUK szt wg wyceny indywidualne
Wywiad branżowy, uzgodnienie branżowe, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego zgodnie z ewidencją branżową Format podkładu mapy A4 - A3 w skali 1:500 szt 50,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie branżowe, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego zgodnie z ewidencją branżową Format podkładu mapy A2 w skali 1:500 szt 75,00

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49 (59-216 Kunice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050, REGON 389142075, o kapitale zakładowym 13 592 300,00 zł.